UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty, obsługujemy interesantów bezpośrednio. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Uwaga: na terenie Urzędu obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Sprawy społeczne

Przemoc w rodzinie

UCHWAŁA NR XXXIX/298/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowa Sól na lata 2017- 2020.

GPPP-2017-2020

pobierz Uchwałę

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli