Sprawy społeczne

Uzależnienia/profilaktyka

W 2024 roku będziemy realizować działania profilaktyczne oraz edukacyjne, w ramach kampanii „Ciąża bez alkoholu” opracowanej przez Instytut Nowej Kultury . do której oczywiście Państwa zapraszamy.
Udział w kampanii jest całkowicie bezpłatny i daje nam możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych, artykułów eksperckich oraz udział w webinariach ze specjalistami. Pierwsze spotkanie już za nami – webinar z Jolantą Terlikowską – specjalistką w dziedzinie FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.
Celem kampanii jest m.in. edukacja przyszłych rodziców, na temat szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży oraz obalenie mitów takich jak: „jedna lampka wina nie zaszkodzi” czy „łożysko ochroni moje dziecko”…

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod. nr tel. 68/ 459 03 05

Zajęcia grupowe dla osób uzależnionych

Od 7 lutego do 19 czerwca 2024r. w każdą środę w godzinach 17.00 – 19.00 odbywać się będą zajęcia psychoedukacyjne – grupowe – dla osób utrzymujących abstynencję.
Udział w zajęciach jest bezpłatny i nie trzeba się zapisywać – wystarczy przyjść.
Tematyka spotkań to między innymi: umiejętności interpersonalne, radzenie sobie z natrętnymi myślami, umiejętności odmawiania, wyrażanie uczuć, mówienie o potrzebach, radzenie sobie z negatywnym sposobem myślenia, mówienie o emocjach, budowanie własnej sprawczości w podejmowaniu decyzji, pomoc- gdzie szukać i jak o nią prosić, fakty i mity o uzależnieniu.
Zapraszamy ul. Drzymały 4 w Nowej Soli.
Zajęcia prowadzi specjalista terapii uzależnień Sylwia Tasarek.

______

Raport z badań  „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w Gminie Nowa Sól – Miasto”

Prezentowany Raport składa się z trzech rozdziałów. Raport rozpoczyna prezentacja założeń badania, następnie przedstawiane są wyniki diagnozy w odniesieniu do przyjętych w badaniu przejawów zachowań kryzysowych. Są to kolejno: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie pozostałych substancji psychoaktywnych, korzystania z urządzeń cyfrowych, doświadczania i stosowania przemocy. Prezentację zebranych danych zamyka charakterystyka dobrostanu psychicznego uczestniczącej w badaniu młodzieży. Raport kończą wnioski z badań i nota metodologiczna.

Celem diagnozy była identyfikacja i charakterystyka zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież w Nowej Soli.

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w maju 2023 roku.  Badania prowadzone były wśród klas szóstych i ósmych szkół podstawowych oraz drugich w szkołach ponadpodstawowych. W sumie ankietę wypełniło 639 uczniów nowosolskich szkół. Wśród nich było 398 reprezentantów szkół podstawowych (czyli 47% uczniów w tej kategorii wiekowej) i 241 szkół ponadpodstawowych (czyli 42% uczniów w tej kategorii wiekowej).

Raport z badań „Zachowania ryzykowne młodzieży w Nowej Soli”

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto na 2024 rok

Informator miejski o placówkach pomocy na terenie miasta

Zapraszamy do naszych punktów konsultacyjnych na terenie miasta, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc: psychologiczną, prawną,mediacji rodzinnych, socjalną, rodzinną, terapeutyczną. Wszystkie szczegóły na temat danych teleadresowych można znaleźć w naszym Informatorze Miejskim. Informator dostępny jest we wszystkich instytucjach pomocowych oraz w szkołach podstawowych na terenie miasta. Przypominamy również o naszej Linii Wsparcia 68/ 459 03 90, na którą można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00. Nasi konsultanci udzielają pomocy dla osób, które potrzebują wsparcia psychologicznego.

Punkt dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, po rocznej przerwie ponownie zostaje uruchomiony od 19 kwietnia 2021r. w nowej siedzibie przy ul. Drzymały 4 w Nowej Soli.

Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w nowej siedzibie

Punkt będzie funkcjonował w siedzibie Stowarzyszenia „Odrodzenie”, w każdy poniedziałek i środę tygodnia w godzinach  17:00 -19:00. W punkcie konsultacji udzielać będzie Pani Sylwia Tasarek – specjalista terapii uzależnień, która na co dzień pracuje w Lubuskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Zielonej Górze. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w zakresie problemu alkoholowego lub członków ich rodzin.

na różówym tle widać trzymające się dłonie, napis: Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w nowej siedzibie

Bezpłatne narkotesty

Miasto Nowa Sól corocznie zakupuje narkotesty do wykrywania substancji psychoaktywnych, w tym także tzw. dopalaczy. Narkotesty dostępne są w Punkcie Konsultacyjnego Przeciwdziałania Narkomanii przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli i można je bezpłatnie pozyskać. Wystarczy przyjść w godzinach pracy punktu (od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 18.00) i odebrać narkotest. Narkotesty wydawane są dla dorosłych mieszkańców miasta oraz instytucji pomocowych na terenie miasta. Narkotesty firmy nal von minden służą do identyfikacji substancji psychoaktywnych takich jak: amfetamina, buprenorfina, benzodiazepiny, kokaina, metaamfetamina, ekstazy, morfina/opiaty, metadon, oksykodon, kanabinoidy. Szeroki zakres badanych substancji pozwala na szybsze zdiagnozowanie zażywanego środka.

na tle różowego rolapa z logo z napisem Profilaktyka jestem na tak, widnieją kartoniki z testami na wykrywanie obecności narkotyków w organizmie.

na tle różowego rolapa z logo z napisem Profilaktyka jestem na tak, widnieją kartoniki z testami na wykrywanie obecności narkotyków w organizmie.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli nadal działa

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli podejmuje działania zmierzające do zobowiązania osób nadużywających alkoholu i spełniających przesłanki art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Komisja RPA podejmuje działania wobec osób (dotyczy tylko mieszkańców miasta Nowa Sól), które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny. Wnioski o podjęcie działań wobec takich osób należy złożyć bezpośrednio w punkcie informacyjnym na parterze Urzędu Miejskiego adresując do Komisji RPA lub bezpośrednio w pok. 118. Jesteśmy dla Państwa pod numerem telefonu 68/ 4590305. Dyżur członka Komisji RPA w każdy czwartek w godz. 16.00 – 18.00 w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Drzymały 4 w Nowej Soli.


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa