Sprawy społeczne

Uzależnienia/profilaktyka

UCHWAŁA NR XIX/163/19 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

GPPiRPA-2020

pobierz Uchwałę


UCHWAŁA NR XXXIX/297/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Nowej Soli na lata 2017 – 2020.

GPPN-2017-2020

pobierz Uchwałę

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli