UWAGA!

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące szczepień przeciwko Covid-19 w Nowej Soli nowasol.pl/szczepimy-sie

Sprawy społeczne

Uzależnienia/profilaktyka

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli nadal działa

Pomimo zawieszenia bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Nowej Soli informujemy, że Komisja RPA nie zawiesiła swojej działalności i nadal podejmuje działania zmierzające do zobowiązania osób nadużywających alkoholu i spełniających przesłanki art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Komisja RPA podejmuje działania wobec osób (dotyczy tylko mieszkańców miasta Nowa Sól), które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny. Wnioski o podjęcie działań wobec takich osób należy złożyć bezpośrednio w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do Urzędu Miejskiego adresując do Komisji RPA lub wysyłając pocztą na adres: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól. W obecnej sytuacji, tak trudnej dla wielu z Nas jesteśmy dla Państwa: 68/ 4590305; profilaktyka@nowasol.pl Dyżur członka Komisji RPA w każdy czwartek w godz. 16.00 – 18.00 w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli.

UCHWAŁA NR XIX/163/19 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

GPPiRPA-2020

pobierz Uchwałę


UCHWAŁA NR XXXIX/297/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Nowej Soli na lata 2017 – 2020.

GPPN-2017-2020

pobierz Uchwałę

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19
plakat koronawirus - ważne informacje
engo generator

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli