Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej promującej projekt pn. ,,Ekologicznie w mieście, poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – etap I ”

Data publikacji: 26 marca 2021


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa