Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż urządzeń do rekonwalescencji pocovidowej

Data publikacji: 18 października 2021


dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia na terenie Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli.

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

Formularz ofertowy – aktualizacja (po korekcie)

Zmiana treści OPZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o anulowaniu postępowania

logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa