UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty, obsługujemy interesantów bezpośrednio. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00

Zamówienia publiczne

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz raportu dla Gminy Nowa Sól – Miasto

Data publikacji: 1 kwietnia 2019


Składanie ofert w terminie do dnia: 12.04.2019 r. do godziny 14:00.

Zaproszenie do złożenia oferty – Program Ochrony Środowiska.

Protokół z wyboru oferty.

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli