Zamówienia publiczne

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego Magazynu Solnego na Muzeum Odry przy Placu Solnym w Nowej Soli.

Data publikacji: 26 czerwca 2019


Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli