Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew i krzewów z terenu inwestycyjnego w południowej części miasta Nowa Sól.

Data publikacji: 20 kwietnia 2017


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa