Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do publicznych przedszkoli w Nowej Soli dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzonych w 2019, 2018, 2017 i 2016 roku) na rok szkolny 2022/2023, rozpocznie się od 7 marca i potrwa do 18 marca br.
Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 należy składać w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, w terminie od 14 do 25 lutego br.
Prezydent Miasta Nowej Soli podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto na rok szkolny 2022/2023