Prezydent Miasta Nowa Sól zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.
Konsultacje przeprowadzone będą od 6 lutego 2024 r. do 14 marca 2024 r. w postaci:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.
  Formularz dostępny będzie:
 • na stronie internetowej Miasta Nowa Sól: https://www.nowasol.pl/;
 • na stronie internetowej Tygodnika Krąg: https://tygodnikkrag.pl/;
 • na oficjalnym profilu internetowym Miasta Nowa Sól: https://www.facebook.com/nowasolpl;
 • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.nowasol.pl/;
 • na żądanie osób zainteresowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego
  Wypełnione formularze należy dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: nowasol@nowasol.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól;
 • bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, w godzinach pracy Urzędu.
  2.Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/QhgW0tpmwR
  3.Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 roku o godz. 12:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 14 lutego 2024 roku klikając w podany link: https://forms.office.com/e/p7gzPj7iVn Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.
  Uwagi do projektu uchwały można składać do 14 marca 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.
  Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.nowasol.pl/, stronie https://www.nowasol.pl, na stronie internetowej Tygodnika Krąg https://tygodnikkrag.pl/, na oficjalnym profilu internetowym Miasta Nowa Sól w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/nowasolpl oraz dostępne na żądanie osób zainteresowanych w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól:
  1.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami,
  2.formularz zgłaszania uwag.