Organizacje pozarządowe

Baza Organizacji Pozarządowych w Nowej Soli

Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Nowa Sól powstała w celu wzmocnienia współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i pełniejszego wykorzystania przez Gminę Nowa Sól – Miasto zasobów organizacji, a także w celu dostarczania aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym działalnością w/w podmiotów. 

Podstawa funkcjonowania:

  1. Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
  2. Zarządzenie NR 0050.1.0223.2011 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie procedury aktualizacji Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
Wykaz organizacji pozarządowych na terenie miasta Nowa Sól z podziałem na kategorie:
plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa