Zamówienia publiczne

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla potrzeb nieruchomości „Górka Pana Jurka” zlokalizowanej na działce nr 169/2 przy ul. Południowej w Nowej Soli.

Data publikacji: 23 czerwca 2022


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa