Zamówienia publiczne

Informatyzacja w celu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z uruchomieniem e-usług w SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli.

Data publikacji: 13 czerwca 2018


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Oprogramowania Aplikacyjnego na potrzebę obsługi procesów medycznych w ośrodku Zamawiającego oraz udostępniającego szereg e-usług dla Pacjentów, dostawa oprogramowania bazy danych wraz z infrastrukturą sprzętową. Wdrożone w placówce Zamawiającego oprogramowanie ma doprowadzić do elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej oraz zapewnić iż pacjenci otrzymają możliwość monitorowania statusu na liście osób oczekujących. Ośrodek będzie drogą elektroniczną przypominać o terminie wizyty. Zamawiający na potrzebę uruchomienia przez Wykonawcę Oprogramowania zapewni sieć teleinformatyczną.
Zakres zamówienia stanowią:
Etap I – Oprogramowanie i dostawa Projektu Wykonawczego oraz Dostawa Oprogramowania i Sprzętu (serwery, urządzenie UTM) – etap współfinansowany ze środków UE;
Etap II – Instalacja, konfiguracja i wdrożenie Oprogramowania i Sprzętu oraz przeszkolenie personelu i dostawa dokumentacji powykonawczej – etap współfinansowany ze środków UE;
Etap III – Dostawa komputerów allInOne, laptopa, czytników kodów kreskowych i drukarek laserowych – etap finansowany ze środków własnych zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Odpowiedzi na zapytania nr 1.

Modyfikacja treści SIWZ.

Modyfikacja treści SIWZ nr 2. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

Odpowiedzi za zapytania nr 2.

Modyfikacja treści SIWZ nr 3 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert).

Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.

Informacja z otwarcia ofert.

Terminy prezentacji próbek.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa