Zamówienia publiczne

Remont sanitariatów – etap II oraz podjazdów wraz z zadaszeniem dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli.

Data publikacji: 28 czerwca 2018


1. Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów – etap II oraz podjazdów wraz z zadaszeniem dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w przy ul. Kościuszki 27 Nowej Soli.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie remontu pomieszczeń nr 2 i 21 na parterze budynku oraz pomieszczeń nr 106 i 123 na I piętrze budynku, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń remontowanych ca. 27,96 m2, charakterystyka robót: rozbiórka ścianek i obudów z płyt g-k, okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych, demontaż ustępów, umywalek i baterii umywalkowych, wykonanie ścianek z elementów drobnowymiarowych z osadzaniem nadproży, wymiana wpustów ściekowych i podejść z rur PCV, wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej, montaż umywalek, ustępów, pisuarów i brodzików, wymiana grzejników, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie okładzin ścian i podłóg, malowanie pomieszczeń,
2) wykonanie remontu dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniami, o następujących wymiarach w aktualnym stanie użytkowania: powierzchnia zabudowy – 29,2 m2, długości podjazdów – 10,0 m i 12,0 m, szerokości płaszczyzn ruchu – 1,28 m i 1,25 m, wysokość krawężników podjazdów – ok. 0,11 m, poręcze na wysokości ok. 0,90 m i 0,75 m, charakterystyka robót: rozbiórka balustrady oraz demontaż poręczy przy ścianie budynku, rozbiórka istniejącej konstrukcji betonowej o łącznej powierzchni ca. 6,75 m3, wykonanie nawierzchni podjazdu z kostki betonowej brukowej trapezowej, wykonanie balustrady i poręczy ze stali nierdzewnej o łącznej długości ca. 70,5 m, demontaż istniejącego zadaszenia podjazdu oraz wykonane nowego zadaszenia łukowego z poliwęglanu komorowego o konstrukcji aluminiowej, usunięcie śladów zamocowania poprzednio funkcjonującego zadaszenia i przemalowanie elewacji ściany frontowej w strefie wejściowej o powierzchni ca. 44 m2.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-7.

Zmiana treści SIWZ nr 1 (Zmiana konta bankowego).

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa