Zamówienia publiczne

Zakup 15 sztuk laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Nr I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. – Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna szkoła +.

Data publikacji: 13 października 2020


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa