Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa oraz montaż wyposażenia multimedialnego sali konferencyjnej w budynku wieży na terenie byłej fabryki nici Odra w Nowej Soli przy ul. Wrocławskiej 20 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „RE Odra – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli”.

Data publikacji: 26 października 2022


Termin składania ofert – do dnia 08 listopada 2022 r. do godz. 14:00 w sposób opisany w pkt. 11 zapytania ofertowego

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1-3

Wyjaśnienia treści specyfikacji

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa