Zobacz także:

Uniwersytet Przedszkolaka na majówkę

W niedzielę 5 maja zapraszamy do Parku Fizyki. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli organizuje  14.30 – 17.00 „Uniwersytet Przedszkolaka”.

Więcej…

Konkurs Świat oczami Młodych

Obecnie trwa 3. edycja, cieszącego się dużą popularnością, bezpłatnego konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską.

Więcej…

Klub Niemarnowania Żywności

Uczniowie klasy 3a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Soli przystąpili do ogólnopolskiego programu „Od uprawy do potrawy”, w ramach którego założyli Klub Niemarnowania Żywności.

Więcej…

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli realizuje program "Miej odwagę, nie nadwagę". W powiecie nowosolskim liczba dzieci objętych programem szacowana jest na około 800 osób – uczestnikami jest młodzież z rocznika 2007.

Obejmuje ona także rodziców dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych, którzy wyrazili uprzednio chęć uczestnictwa. Kryterium wyboru uczestników uwzględniało wskaźnik BMI ich dzieci, a w szczególnym stopniu skupiono uwagę na rodziców dzieci otyłych.

 

SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA – PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU NOWOSOLSKIEGO NA LATA 2018 – 2019

,,MIEJ ODWAGĘ, NIE NADWAGĘ”

Cel główny:

Badania antropometryczne w oparciu o siatki centylowe dzieci z powiatu nowosolskiego (rocznik 2007) oraz edukacja prozdrowotna dzieci i rodziców w zakresie prawidłowego odżywiania celem zapobiegania występowania nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych.

Cele szczegółowe:

   Zapoznanie uczestników z genezą powstawania otyłości u dzieci oraz jej skutkami w postaci m.in. chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2 oraz chorób nowotworowych.

   Zwiększenie świadomości żywieniowej u uczestników, jakie nawyki żywieniowe sprzyjają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

   Zwrócenie uwagi na zwyczaje żywieniowe, które utrudniają utrzymanie odpowiedniej masy ciała.

   Zwiększenie świadomości z korzyści płynących ze stosowania diety urozmaiconej.

   Samodzielne ocenianie składu produktu przez uczestnika pod kątem zawartych w nich substancji odżywczych (świadomy konsument)

   Eliminacja z diety uczestników produktów wysokoprzetworzonych oraz szkodliwych dla zdrowia.

   Komponowanie pełnowartościowych posiłków w domu z ogólnodostępnych produktów.

Oczekiwane efekty:

   Zwiększenie świadomości żywieniowej u uczestników (dzieci i rodziców)

   Dieta stosowana przez uczestników uboga w produkty wysokoprzetworzone.

   Samodzielny, odpowiedni dobór produktów w diecie uczestników.

   Samodzielność komponowania pełnowartościowych posiłków.

Mierniki efektywności:

   Zmiana zachowań zdrowotnych i żywieniowych dzieci (badania ankietowe)

   Wzrost liczby rodziców z wiedzą z zakresu zdrowego żywienia przedstawioną podczas trwania programu (badanie ankietowe)

   Badania antropometryczne (ocena wskaźnika BMI uczestników) wykonane po zastosowaniu się do zaleceń dietetycznych ustalonych przez poradnię podczas indywidualnych konsultacji w formie profesjonalnej porady dietetycznej ( czas orientacyjny – 3 miesiące od przekazania zaleceń)

   Powtórne wykonanie badań antropometrycznych u dzieci objętych programem prozdrowotnym po 6-miesiącach oraz po roku od momentu wykonania pierwszego pomiaru w oparciu o siatki centylowe.

Adresaci programu:

W powiecie nowosolskim liczba dzieci objętych programem szacowana jest na około 800 osób – uczestnikami jest młodzież z rocznika 2007. Obejmuje ona także rodziców dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych, którzy wyrazili uprzednio chęć uczestnictwa. Kryterium wyboru uczestników uwzględniało wskaźnik BMI ich dzieci, a w szczególnym stopniu skupiono uwagę na rodziców dzieci otyłych.

Tryb zaproszenia wygląda następująco:

- wizytka dietetyka w placówce szkolnej w celu wyrażenia zgody na wzięcie udziału w programie profilaktycznym przez rodziców dzieci z rocznika 2007 (dostarczenie karty udziału dziecka w programie)

Miejsce wykonania pomiarów:

- zaproszenie dzieci do gabinetu pielęgniarki szkolnej i obliczenie wskaźnika BMI, selekcja dzieci z nadwagą lub otyłością,

- możliwość wizyty u dietetyka w poradni ,,Na Zdrowie” mieszczącej się w Nowej Soli przy ulicy Pocztowej 10

- wizyta dietetyka na zebraniu z rodzicami,

- przedstawienie problemu otyłości oraz zobrazowanie jakie korzystne efekty dla zdrowia dzieci może przynieść udział w programie ich rodziców,

- zaproszenie rodziców wybranych w ten sposób dzieci do udziału w programie ,,Miej odwagę, nie nadwagę”

Organizacja programu:

   Cykl zajęć dla dzieci i rodziców (warsztaty i indywidualne porady dietetyczne) z dietetykiem poruszających temat zdrowego żywienia dzieci, a w szczególności edukacji w zakresie unikania produktów wysokoprzetworzonych, bogatych w cukry proste, substancje słodzące oraz tłuszcze trans:

  1. a) Cykl zajęć obejmuje:

I „W zdrowym ciele, zdrowy duch” - Wprowadzenie do tematu zdrowego żywienia

II ,,Słodka trucizna” - Przedstawienie w/w substancji szkodliwych oraz ich wpływu na zdrowie i rozwój dzieci

III „Oceniaj produkt po okładce” - Instruktaż wybierania produktów zawierających cenne wartości odżywcze dla organizmu dzieci oraz unikania tych zawierających szkodliwe substancje (konserwanty, substancje słodzące)

IV „Zrób to sam” – komponowanie zbilansowanych posiłków, złożonych z powszechnie dostępnych i niedrogich składników

Czas realizacji programu: Cztery cykliczne spotkania w różnych placówkach szkolnaych

(średnio co 3 miesiące), każde trwające 1 - 2 godziny lekcyjne.

   Indywidualne porady dietetyczne (około 600) mające na celu wdrożenie zdrowych postaw żywieniowych w życiu codziennym.

   Powtórne wykonanie badań antropometrycznych u dzieci objętych programem prozdrowotnym po 6-miesiącach oraz po roku od momentu wykonania pierwszego pomiaru w oparciu o siatki centylowe. Pomiary będą wykonywane w gabinecie ,,Na Zdrowie” przy ulicy Pocztowej 10 lub w gabinetach pielęgniarskich w placówkach, do których uczęszczają dzieci.    

Program zdrowotny

Informacje dodatkowe

 

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

www.lonowasol.zgora.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

zsp2-nitki.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica

ul. T. Kościuszki 28

Tel. 68 456-56-83

www.zsp3odlewniak.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Piłsudskiego 65

Tel. 68 387 29 49

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. gen. Władysława Andersa

Szkoła włączona w struktury Szkoły Podstawowej nr 1

ul. Parafialna 6

Tel. 68 356 21 04, 68 387 54 04

Publiczne Gimnazjum Nr 2 wraz z oddziałami integracyjnymi

Szkoła włączona w struktury Szkoły Podstawowej nr 2

ul. Gimnazjalna 11,

Tel. 68 35 60 964, 67 387 45 31

Publiczne Gimnazjum Nr 3

Szkoła włączona w struktury Szkoły Podstawowej nr 8

ul. Kasprowicza 8

Tel. 68 387 48 18, 68 387 42 09

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

www.sp1nsol.zgora.pl/

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

ul. Stanisława Staszica 1

ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 387 45 31, 68 356 09 64

www.sp2nowasol.cba.pl

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

www.psp3nsol.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

ul. Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Arciszewskiego 13

Tel. 68 388 24 40

www.soswnowasol.pl

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/

 

Publiczne Przedszkole Nr 5         ul. Kręta 18; 67-100 Nowa Sól   tel. 68 3873171

Publiczne Przedszkole Nr 6         ul. Kasprzaka 3; 67-100 Nowa Sól            tel. 68 4707038

Publiczne Przedszkole Nr 7         ul. Drzewna 5; 67-100 Nowa Sól              tel. 68 4707039

Publiczne Przedszkole Nr 8         ul. Żeromskiego 7; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707040

Publiczne Przedszkole Nr 9         ul. Wrocławska 37A; 67-100 Nowa Sól tel. 68 3875071

Publiczne Przedszkole Nr 11       ul. Os. XXX-lecia; 67-100 Nowa Sól         tel. 68 4707036

Publiczne Przedszkole Nr 12       ul. Os. Konstytucji 3 Maja; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707037

Szkoła Podstawowa Nr 1             ul. Szkolna 1; 67-100 Nowa Sól                 tel. 68 3875404