Nowosolska Karta Seniora

Dla Seniora

Seniorze!

Jeśli ukończyłeś 60 lat i mieszkasz w Nowej Soli – odbierz Nowosolską Kartę Seniora i skorzystaj z pakietu ulg, rabatów i zniżek.

Jak możesz uzyskać kartę? To proste. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. Drogą internetową 
  2. Osobiście w urzędzie miejskim.

Jeśli wolisz skorzystać z internetu:

  1. Pobierz i wydrukuj wniosek o wydanie karty (link poniżej).
  2. Wypełnij wniosek, podpisz się czytelnie
  3. Przynieś wniosek do urzędu miejskiego, wrzuć do skrzynki podawczej przy głównym wejściu.

Jeśli nie chcesz korzystać z drogi elektronicznej, możesz wypełnić wniosek osobiście.

Wnioski o Nowosolską Kartę Seniora dostępne są przy wejściu głównym urzędu miejskiego, ul. Piłsudskiego 12.

Wniosek należy wypełnić pisemnie i wrzucić do skrzynki podawczej. 

Karty zostaną dostarczone w sposób zgodny z wybraną preferencja podczas złożenia wniosku:

  • listownie na dres wskazany we wniosku
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli
  • poprzez upoważnioną osobę wskazaną we wniosku

Aby dowiedzieć o udzielanych zniżkach i rabatach należy wejść w zakładkę Mapa partnerów. Tam znajduje się mapka z pinezkami, którymi oznaczeni są Partnerzy. Po kliknięciu w każdą z pinezek wyświetli się nazwa partnera, adres jego siedziby oraz zakres oferowanych ulg.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego od kwietnia 2021 r. dystrybuuje drukowaną broszurę, w której są wymienieni wszyscy Partnerzy programu Nowosolska Karta Seniora. Każdy, kto otrzyma kartę, otrzyma również broszurę. 

Zachęcamy do nabycia  Nowosolskiej Karta Seniora! 

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa