Organizacje pozarządowe

Centrum Aktywności Społecznej

Miejsce na mapie Nowej Soli, które będzie inne niż wszystkie, dotychczas znane mieszkańcom!       

W budynku po dawnym Gimnazjum nr 3, przy ulicy Kasprowicza 12, trwają intensywne prace remontowe. Centrum Aktywności Społecznej (CAS) to ogromne przedsięwzięcie, ponieważ będzie łączyło 3 wyjątkowe miejsca:

  • Dzienny Dom Senior +
  • Środowiskowy Dom Samopomocy
  • Siedzibę Nowosolskich Organizacji Pozarządowych

Jako pierwszy – na początku 2021 roku, swoje progi otworzy Senior +, do którego będzie mogło uczęszczać 30 nowosolskich seniorów. Będzie to miejsce, które pozwoli na zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów oraz zapewni wsparcie seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Prowadzenie  tych działań pozwoli także zaangażować seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Placówka została dofinansowana w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W osobnej części budynku, a dokładniej nad Domem Seniora, swoją siedzibę będzie miał Środowiskowy Dom Samopomocy, który obecnie działa przy ul. Muzealnej. Nowa lokalizacja pozwoli zwiększyć liczbę miejsc dla podopiecznych z 30 na 35 osób. Będzie też możliwe zwiększenie liczby miejsc dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. To bardzo ważny ruch, który jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, ponieważ z roku na rok wzrasta liczba osób, które otrzymają opiekę w tej placówce. Zmiana adresu nie tylko pozwoli zwiększyć liczbę uczestników, ale przede wszystkim pracownicy i podopieczni ŚDS-u zyskają nową, większą i bardziej komfortową przestrzeń, w której będą mogli czuć się bezpiecznie, co pozwoli im rozwijać swoje pasje, a także zdobywać wiedzę. Zmiana lokalizacji nastąpi w styczniu 2022 r.

Parter i pierwsze piętro w drugiej połowie budynku zajmą siedziby Nowosolskich Organizacji Pozarządowych. Zdecydowana większość z nich zostanie przeniesiona z dotychczasowej siedziby przy ulicy Parafialnej. W CAS-ie zyskają więcej przestrzeni i komfortowe warunki. Do dyspozycji będzie także pomieszczenie wspólne wyposażone w duży stół konferencyjny i aneks kuchenny, wyposażona sala szkoleniowa, w której będą odbywać się konferencje, zebrania i warsztaty, a także duża sala gimnastyczna wraz z szatnią i sanitariatami. Na parterze w środkowej części budynku swoją siedzibę również będzie mieć świetlica środowiskowa „Perełki” prowadzona przez PCK.

Budynek będzie posiadał także windę oraz będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogromną zaletą lokalizacji CAS-u jest przestrzeń wokół budynku – wielki ogród, w którym znajduje się przestronna altana, a także tor do bocci i boisko sportowe.

To wszystko sprawia, że Centrum Aktywności Lokalnej stanie się epicentrum aktywności lokalnej i miejscem dla każdego mieszkańca Nowej Soli. Planowany zakres działalności obejmuje wszelkie inicjatywy pobudzające zaangażowanie mieszkańców – od warsztatów dla różnych grup wiekowych, poprzez imprezy, festyny, pikniki, kino pod chmurką, po tworzenie ogrodu społecznego. Zajmiemy się także kwestią wolontariatu i wzmacnianiem kompetencji kadr sektora pozarządowego. Możemy zapewnić, że to miejsce będzie tętnić życiem. Od juniora po seniora! Wszyscy Nowosolanie będą mile widziani w naszym Centrum Aktywności Społecznej, w którym będziemy wierni zasadzie: SŁUCHAMY, DORADZAMY, DZIAŁAMY!

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa