Urząd Miejski

Druki do pobrania

Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Architektury

logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa