Kampanie informacyjne

Kampanie informacyjne

Jednym z ważniejszych zadań w dziale ochrony środowiska jest nie tylko naprawa środowiska, ale także przeciwdziałanie jego dewastacji.

Nieodzowne w tym zadaniu jest poszerzanie świadomości społeczeństwa przez edukację ekologiczną.

W ramach edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie miasta Nowa Sól, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Nowa Sól organizuje szereg akcji tj. kampanie ( np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), teatrzyki oraz pikniki, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska wśród mieszkańców miasta Nowa Sól ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Na bieżąco dofinansowujemy edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w nowosolskich przedszkolach oraz szkołach podstawowych.

WALKA ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM

Urząd Miejski Nowa Sól od kilkunastu już lat prowadzi akcję zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka, która polega między innymi na:

  • zakładaniu opasek lepowych oraz dyspenserów feromonowych z koszyczkiem na pniach kasztanowców, rosnących na terenie miasta Nowej Soli,
  • rozdawaniu worków do gromadzenia liści z kasztanów, ich zbiórce oraz utylizacji ( zakopanie liści na odpowiedniej głębokości i przysypanie wapnem ).

Pierwsza z metod przeprowadzana jest zawsze w pierwszej połowie roku mniej więcej w kwietniu, a druga pod koniec roku na przełomie września i października.

Około 380 kasztanowców co rocznie objętych zostaje akcją zabiegów ochronnych, która ma na celu zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, groźnego szkodnika, który od kilkunastu lat atakuje drzewa w wielu krajach Europy i w Polsce. Pnie drzew kasztanowców owijane są taśmą poliuretanową (w formie foliowanej brązowej gąbki). Taśma ta pokryta jest owadolepem, niewysychającym klejem, która zachowuje swoje właściwości lepiące przez cały sezon ( o ile nie zostanie w całości pokryta odłowionymi owadami, bądź nie zostanie w inny sposób zanieczyszczona). Do folii przyklejają się owady, które wiosną wędrują z ziemi do koron drzew. W takim ochronnym „ubraniu” drzewa pozostaną do października. Na drzewach zawieszane są również dyspensery feromonowi, które służą do wabienia samców motyli szrotówka kasztanowcowiaczka.
Dlatego apelujemy o niezrywanie opasek lepowych z drzew !!!

W okresie jesiennym jedyną możliwą formą zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka jest systematyczne zbieranie opadłych liści kasztanowców, aby zmniejszyć liczbę zimujących poczwarek, a tym samym liczbę motyli, które wylecą wiosną następnego roku. Grabienie i niszczenie opadłych liści kasztanowców daje stosunkowo wysoką skuteczność.

W tym celu miasto rozdaje nieodpłatnie worki przeznaczone tylko i wyłącznie na liście z kasztanowców, które potem odbiera i w odpowiedni sposób utylizuje. Zebranie w workach liście gotowe do obioru należy zgłaszać pod nr telefonu 68 459 03 39

Gmina promuje również takie akcje jak:

  • „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
  • „Kampania antysmogowa”
  • „Kochasz dzieci nie pal śmieci”
plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa